Chemia w służbie ochrony roślin

W dorzeczu Narwii i Orzyca

ogrodnik przed opryskiem

Dowolny ogrodnik, bądź to taki naprawdę rasowy bądź także zapaleniec absolutnie zdaje sobie sprawę z prawdy jak istotne dla dogodnego rozwoju roślin jest ubezpieczenie ich przed zgubnym oddziaływaniem infekcji oraz pasożytów, które potrafią w dosyć szybkim okresie czasu zmarnować rozległe połacie ogródka. Troszcząc się o efekty dotychczasowej - czasami długoletniej - pracy nie można zaniedbać periodycznych oprysków środkami chemicznymi, które są aktualnie błogosławieństwem w arsenale jakiegokolwiek ogrodnika. Związki chemiczne uwzględnione w niniejszych preparatach są wszak niezmiernie trujące, nie tylko dla infekcji i pasożytów godzących w rośliny, lecz dodatkowo dla ludzi oraz otoczenia naturalnego w ogóle, dlatego powinno się dbać o niewiarygodną zapobiegliwość działając z nimi.

Na czas współczesny wszelka mikstura chemiczna, jaka może nieść zagrożenie toksyczne dla środowiska musi przestrzegać instrukcji uwzględnionych w dyrektywie zatwierdzonej już kilka lat temu przez Unię Europejską (a więc działającą ponadto w naszym państwie) w kwestii klasyfikacji, oznakowania a także pakowania substancji i kompozycji chemicznych, słynną bardziej jako dyrektywa CLP. Precyzuje ona zwłaszcza sformułowania wprowadzane na etykietach mikstur chemicznych, do których włączają się również stosowane w ogrodnictwie środki profilaktyczne.

W szczególności etykiety CLP (więcej na ten temat tutaj: http://www.bdchem.pl/oferta/clp/) powinny mieścić takie dane jak prawidłowe piktorgramy w dosadny sposób charakteryzujące charakter zagrożenia, prawidłowe wyrażenia ostrzegawcze, wyczerpujące instrukcje o zagrożeniu oraz sposobach przezorności jakie przystaje podjąć, wyczerpujące informacje kontaktowe dostawcy substancji chemicznej, identyfikatory artykułu jak również dane o nominalnej dawce substancji bądź mieszaniny. Podobnie spreparowane etykiety CLP powinny być klarowne zarówno dla zawodowców jak i amatorów ogrodnictwa, jacy raz za określony czas przymuszeni są do kontaktu ze specyfikami chemicznymi użytkowanymi do ochrony roślin.

Stosowanie się do reguł względem eksploatowania specyfiku chemicznego, które umiejscowione są na etykiecie CLP zachowa nas od ryzyka zatrucia się podczas stosowania specyfiku.