Gmina Rzewnie

W dorzeczu Narwii i Orzyca

Gościom tej strony wypadałoby pokrótce nakreślić ramy geograficzne by ułatwić im odnalezienie naszej miejscowości na mapie Polski. Rzewnie to malutka (niecałe 3 tys. mieszkańców) gmina wiejska leżąca na północy województwa mazowieckiego w powiecie makowskim niedaleko stolicy powiatu – Makowa Mazowieckiego. Przed reformą administracyjną w 1998 roku gmina Rzewnie należała do województwa ostrołęckiego. Miejscowości jakie otaczają gminę Rzewnie to Różan i Szelków (Smrock-Dwór). Gmina Rzewnie leży pomiędzy dwoma rzekami – większą Narwią i mniejszą rzeką Orzyc.

Wieś Rzewnie będąca stolicą gminy Rzewnie wzięła swą nazwę od rozległego lasu Rzwień, który rozciągał się na wschód od rzeki Orzyc i w dawnych wiekach pokrywał znaczącą część terenu dzisiejszej gminy. Do tej pory lasy stanowią istotny element krajobrazu gminy.

W gminie dominuje działalność rolnicza, cechuje się również niezwykłymi walorami krajobrazowymi (lasy, rzeki, łąki), które sprzyjają agroturystyce, turystyce pieszej jak i spływom kajakowym.