Nadzór budowlany na przykładzie osoby inspektora nadzoru budowlanego

W dorzeczu Narwii i Orzyca

Obmyślanie tak niewiarygodnie złożonego przedsięwzięcia jak wzniesienie budynku (mieszkalnego albo jakiegokolwiek innego) nie odnosi się oczywiście li tylko do wertowania wykazów projektów architektonicznych, w poszukiwaniu wybornego projektu budynku, bądź też wizyty u architekta skoro nie odszukało się w bazie projektów gmachu idealnie dopasowanego do osobistych preferencji. Można przyjąć, że to zaledwie najlżejszy krok w przygotowaniach do budowy. Później rozpoczynają się schody. Porzekadło powiada, że Polak zna się na wszystkim, wszelako czy zaryzykujesz zamieszkiwanie w budynku, który stanął bez doświadczonej analizy, a także wskazówki ludzi faktycznie znających się na budowlance? Opadanie budynku na zbyt bagnistym terenie czy kruszenie ścian mogą być wyłącznie przykładowymi problemami jakie mogą cię wówczas czekać.

Nasze prawo nie narzuca ci (oprócz wyznaczonych formalnie przykładów, jak wypunktowane wcześniej uciążliwe warunki ziemne) zatrudniania inspektora nadzoru budowlanego w ramach nadzoru budowlanego, chociaż jeśli twoja orientacja o procedurach budowlanych jest śladowa (a prawdopodobnie tak jest, niezależnie od tego ile for internetowych byś nie przejrzał) to w twym pożytku spoczywa postaranie się o takiego rodzaju specjalistę od budowlanki.

Inspektor nadzoru inwestorskiego spełnia obowiązki pochodzące z nadzoru budowlanego mając kuratelę nad ogółem prac budowlanych (więcej na temat nadzoru budowlanego). Ranga jego w hierarchii jest nadrzędna nad kierownikiem robót budowlanych, może on mu nakazać zrealizowanie wskazanych robót oraz usunięcie zaobserwowanych dysfunkcji notując swe instrukcje do dziennika budowy.

Trzeba mieć świadomość faktu, że inspektor nadzoru inwestorskiego, jak również kierownik budowy, to dwie rozłączne posady. Jeden człowiek nie ma możliwości wykonywania obydwu z nich, albowiem przychodzi do rozłamu interesów. Kierownik budowy jest formalnie uczestnikiem brygady budowlanej i prawidłowo bywa jeśli ktoś dogląda jego inicjatyw.

Ewidentnie poszukując oszczędności można pokusić się o nie wyznaczanie inspektora nadzoru inwestorskiego, niemniej czy to może być dla ciebie intratne jeżeli – dajmy na to – w parę lat po postawieniu budynku odzwierciedli się, że oczekuje on doniośle większych wydatków na wyeliminowanie usterek po załodze jaka go postawiła?