Sprawne lampy w samochodzie

W dorzeczu Narwii i Orzyca

Każdy kierowca jeżdżący niemal cały dzień samochodem firmowym powinien mieć pełną świadomość roli jaką odgrywa w jego pracy trzymanie się zasad bezpiecznej jazdy. Nierzadko spędzając prawie cały dzień za kółkiem robi się wiele rzeczy automatycznie, bez zastanowienia, i niekiedy jedynie od nabytego przez wiele godzin jeżdżenia refleksu zależy to czy takiemu kierowcy uda się cało wrócić autem do firmy.

Jednak istnieje jeszcze wiele innych czynników, które należy brać pod uwagę kiedy idzie o bezpieczeństwo jazdy samochodem. Przede wszystkim szalenie ważne jest to aby utrzymywać samochód w nienagannym stanie technicznym. Każda nieprawidłowość w funkcjonowaniu samochodu musi być bezzwłocznie zgłaszana osobie odpowiedzialnej za tabor samochodowy w firmie. Kierowca powinien wręcz odmówić jazdy samochodem, który wykazuje jakiekolwiek oznaki niesprawności bowiem w odmiennym przypadku naraziłby życie nie tylko swoje ale i innych uczestników ruchu drogowego. Nie wystarczy jedynie co roku wysyłać samochód na okresowe badania techniczne, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek awarii wymagane jest niezwłoczne skierowanie samochodu do warsztatu.

Dla bezpieczeństwa jazdy istotny wpływ wywiera również widoczność samochodu na drodze. Nie tylko po zmroku ale również w dzień, w końcu nie bez powodu wprowadzono obowiązek całodziennej jazdy na włączonych lampach. Pomimo tego iż duży samochód, jak na przykład bardzo popularne w Polsce samochody dostawcze Iveco, jest dużo łatwiej zauważyć z większej odległości to sprawne lampy do Iveco są gwarantem dobrej widoczności bez względu na warunki pogodowe. A przecież nie jesteśmy w stanie przewidzieć warunków pogodowych takich jak mgła albo silne opady deszczu. Każda przepalona żarówka w lampie do Iveco zmniejsza stopień widoczności samochodu na drodze.

Oświetlenie samochodu to jednak nie tylko lampy główne. Samochód musi być również wyposażony w sprawne lampy kierunkowskazów. Brak odpowiedniej sygnalizacji zamiaru skrętu jest jednym z częstszych powodów zaistnienia stłuczek na skrzyżowaniach, a nawet bardziej groźnych wypadków drogowych. Wielu „niedzielnych kierowców” okazyjnie zapomina włączyć kierunkowskaz kiedy zmienia kierunek jazdy, ale coś takiego nie powinno przytrafiać się zawodowym kierowcom, zwłaszcza prowadzących duże samochody dostawcze i ciężarowe, które mogą spowodować niebezpieczne w skutkach wypadki. Każdy kierowca musi co jakiś czas sprawdzać żarówki w lampach kierunkowskazów aby mieć pewność, że funkcjonują one prawidłowo.