Symbolika religijna do domu

W dorzeczu Narwii i Orzyca

Chrześcijaństwo ma to do siebie, że pomimo zakazu czczenia wszelakiego rodzaju wyobrażeń bóstw, od zawsze bije pokłony najróżniejszym symbolom religijnym. Wierni twierdzą przy tym, że modlą się do Boga, a ikony, krzyże i figurki, są jedynie symboliczne, mające im o ich wierze przypominać.

Ich przeciwnicy mówią zaś o bałwochwalstwie i można śmiało twierdzić, że nie ma nic dobrego w tym, że ktoś się modli do obrazków albo, że trzeba mu o jego wierze przypominać. Jednakże patrząc z drugiej strony, można orzec, że nie ma w tym również niczego złego, o ile ludzie postępują we właściwy sposób, a nie tylko trzymają w domu dewocjonalia na pokaz.

Z artystycznego punktu widzenia, większość wszelkich obrazków jest kiczem, ale niejedna ikona albo obraz przedstawiający sceny biblijne, została stworzona przez prawdziwego mistrza i na trwałe wpisała się w historię sztuki. Świadczy o tym chociażby fakt, że nie każda osoba wchodząca do cerkwi albo kościoła jest osobą wierzącą. Wielu z nich to zwyczajni turyści, którzy odwiedzają takie miejsca właśnie ze względu na wartość artystyczną umieszczonych tam, religijnych symboli.

Nie tylko jednak miejsca kultu religijnego oferują wiernym albo turystom podziwianie dzieł sztuki, gdyż takie mogą się również znaleźć w prywatnych rękach i nie muszą pochodzić kradzieży. Żeby jednak uniknąć ryzyka wejścia w posiadanie właśnie skradzionych dzieł, ale uzyskać je w pełni legalnym sposobem, trzeba oferujący ikony sklep nie tylko znaleźć, ale i sprawdzić czy jego działalność w sieci albo też stacjonarnie jest legalna. Nie ma nic gorszego od kradzieży takich dzieł, ale ich zakup jest także przestępstwem i nawet wówczas, gdy zrobimy to nieumyślnie.

Jeśli ktoś jest konkretnie zainteresowany ikonami to w krajach prawosławnych, przede wszystkim natomiast w Rosji, w dalszym ciągu „pisze się” ikony tradycyjnymi metodami, jakie nie zmieniły się przez wieki. Niekiedy całe wsie żyją z takiego procederu. Wprawdzie nie mają one przesadnie dużej wartości kolekcjonerskiej, za to bez wątpliwości są one autentyczne.