Transakcje na rynku nieruchomości

W dorzeczu Narwii i Orzyca

nieruchomości w Polsce

Kiedy ktoś musi podpisać jakąś umowę finansową opiewającą na wyraźniejszą sumę pieniędzy to raczej dość logicznym rozwiązaniem zdaje się być analiza ryzyka złączonego z takiego rodzaju transakcją. Przeważnie z umowami zawieranymi na okazalsze kwoty pieniędzy miewamy do czynienia na rynku posiadłości bowiem są to aktywa o ogromnej wartości pieniężnej. Wykup posiadłości potrzebuje być poprzedzony wyczerpującą oceną, przy czym nie może braknąć w tejże ocenie miejsca na weryfikację wartości nieruchomości.

Ażeby dokładnie oszacować wartość danej posiadłości najłatwiej jest posłużyć się procesem wyceny nieruchomości, jaka z racji kanonów prawa które obligują w Polsce potrzebuje być przeprowadzona przez jednostkę powołaną do sprawowania podobnych czynności, zaś jednostką taką może być tylko uprawniony rzeczoznawca majątkowy (w tym miejscu dowiesz się więcej). Podejmując się dokonania wyceny nieruchomości nie odnosi się on do swojego przeczucia, ale do ścisłych danych, które da się zgłębić w formie rzeczowej i neutralnej.

Można powiedzieć, że przeprowadzenie wyceny wartości nieruchomości jest czymś co może być przydatne dla obu stron, które zawierają transakcję na wskutek czego posiadłość zmienia właściciela. Jest ona w jednakowym stopniu opłacalna dla nabywcy, ponieważ daje mu racjonalne przesłanki do oceny opłacalności zakupu podobnej nieruchomości, jak również dla sprzedającego bowiem ma on pewność, że stawka za którą może sprzedać swoją własność oddaje rzeczywistą wartość nieruchomości, a dodatkowo iż nie będzie stratny na takiej transakcji.

Stosunkowo często, nawet w przeważającej części przypadków, zachodzi sytuacja gdy źródłem środków na zakup nieruchomości jest kredyt hipoteczny, wtedy wycena nieruchomości stanowi nierozłączną część przebiegu uruchomienia tychże środków użyczanych kupującemu przez bank na wykup konkretnej posesji. Wraz ze wzrostem ilości uczestników biorących udział w takiej transakcji ranga jaką pełni ograniczenie ryzyka zdecydowanie wzrasta. Nie stanowi zaskoczenia fakt, że bank musi dbać o swoje interesy, wobec czego posesja jest obciążana hipoteką. Znajomość obiektywnej wartości posesji ma znaczenie także dlatego, iż bank pragnie mieć możliwość lekkiego jej upłynnienia jeżeli z wszelkich względów kredytobiorca nie będzie mógł dalej wywiązywać się z powinności jakie ma wobec banku, w jakim brał kredyt na zakup nieruchomości.

Wyróżnić można jeszcze jeden wzgląd, dla którego opłacalne jest zlecenie wyceny nieruchomości bezstronnemu biegłemu. Chodzi o obustronne zaufanie stron uczestniczących w tejże transakcji. Za sprawą bezstronnej wyceny żadna ze stron zawierających transakcję nie powinna czuć się oszukana materialnie z racji faktu, że wycena posesji opiera się na racjonalnych fundamentach i po przeanalizowaniu wszystkich współczynników jakie uwzględnia się przy określeniu ceny posesji.